خانه‌های میلیاردی در تهران + عکس

1458

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان‌ها از دایره تعریف ساختمان خارج‌اند. قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی هستند که با ساختمان کناری همخوانی ندارند

- Advertisement -

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

خانه‌های میلیاردی در تهران

 منبع : مهر

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید